Programmet kan tilrettelegges både som målrettet tiltak og som behandlingstilbud.

Under utarbeidelse. Mer info kommer.