Dagsworkshop for DUÅs barnegrupper (Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage og Dinosaurskole i smågrupper): «Gode og vonde hemmeligheter, – tematisering av krenkelser, vold og overgrep». Workshopen gir kunnskap i å bruke supplerende materiell for dette temaet i Dinosaurskole i egen enhet.

Opptakskrav er gjennomført 3-dagers workshop i ett av DUÅs barneprogram (Dinosaurskole) og praktisk erfaring med bruk av programmet.

Hovedfokus i workshopen vil være å gi kunnskap om bruk av det supplerende materialet tilpasset tre gruppesamlinger, samt ferdighetstrening i hvordan benytte materialet i barnegruppene.

Leder for workshopen: Oddbjørn Løndal, RKBU Nord, UiT , Janne Evertsen RKBU Nord og Morten Haaland, RKBU Vest, NORCE.

For informasjon om arrangementet og påmelding klikk her: Gode og vonde hemmeligheter i Trondheim 10. januar 2024.