Dagen etter Barne- og ungekongressen 2022 og DUÅs fagdag

- suppleringsworkshop og veiledninger i mange av DUÅ-programmene

  • Dato: 29. april
  • Tidsrom: kl. 9.00 - 15.00
  • Sted: RKBU Vest i Bergen, Nygårdsgaten 112/114

Følg lenkene til de enkelte arrangementene for mer informasjon og påmelding

Lenke til Barne-og ungekongressen og DUÅs fagdag