Endret opplæring i DUÅs foreldreveiledningsprogram 3-12 år fra høsten 2021

Det vil bli gitt opplæring i DUÅs foreldreveiledningsprogram rettet mot barn i førskolealder (3 - 6 år) og skolealder (6 - 12 år) høsten 2021.

Høsten 2021 vil denne opplæringen ikke bli gitt som en 30-poengs studiepoenggivende videreutdanning

Opplæringen i DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år) vil høsten 2021 bli gitt innenfor samme kvalitetsmessige rammer som tidligere DUÅ videreutdanning (HEL-6316), dvs. samme antall timer med gruppelederopplæring og veiledninger og krav til metodeintegritet følges. I opplæringen inngår deltakelse på ordinær workshop/gruppelederopplæring, veiledninger, tilbakemelding på gruppelederferdigheter fra videoopptak og deltakelse på obligatorisk fagsamling. Opplæringsløpet knyttes til de tre første foreldreveiledningsgruppene som gjennomføres. Etter opplæringsperioden følger gruppeledere DUÅ- og mentorveiledninger så lenge en er aktiv som gruppeleder i DUÅ jfr implementeringsavtale. Denne opplæringsrammen på DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år) vil gjelde for høsten 2021.

Søkere til opplæringen må ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng i helse-, sosial- psykologi- eller pedagogiske fag, samt ha en stillingstilknytning (minimum 50%) innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Det må også foreligge en implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) kontor ved enten RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge eller RBUP Øst og Sør før opptak på opplæringen. For spørsmål angående implementeringsavtale, ta kontakt med ditt kunnskapssenter i din region. Kontaktinformasjon til ditt kunnskapssenter i din region finner du på DUÅs hjemmeside (forsiden), eventuelt kontakt DUÅ‑rådgiver Lise Varhaug ved RKBU Nord, UiT (kontaktinfo under).

For tjenester som skal ha suppleringsopplæringer vil gjeldende implementeringsavtale med tjenesten ligge til grunn for deltakelse på opplæringen.

Detaljert opplæringsplan – lenke legges ut her i uke 14

Praktiske spørsmål om opplæringen kan rettes til kontakt@deutroligearene.no eller DUÅ-rådgiver Lise Varhaug eller førsteamanuensis Merete Aasheim ved RKBU Nord, UiT.

Faglige spørsmål ang gruppelederopplæringen, veiledning og metodeintegritet kan rettes til fagansvarlige Siri Gammelsæter ved RKBU Midt-Norge og Bjørn Brunborg ved RKBU Vest.

Norsk psykologforening har godkjent opplæring i DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år) som inntil 57 timers vedlikeholds aktivitet for psykologspesialister.

For studenter på utdanningen som pågår - viktig informasjon om arbeidskrav og eksamen i forbindelse med Covid-19 - vår 2021

På grunn av situasjonen med Covid-19 kan både veiledere og studenter få restriksjoner på kort sikt i fht gjennomføring av samlinger, møter og reiser til andre helseforetak/ kommuner. Situasjonen har også for enkelte studenter medført umiddelbar stans i drift av foreldregruppene.

For at studentene i minst mulig grad skal bli rammet av restriksjonene, har UiT/RKBU Nord og DUÅs faglige stab utarbeidet alternative løsninger for at studentene i størst mulig grad skal komme i mål med arbeidskrav og eksamen på sikt. Oppdatert informasjon er delt i Canvas.