Viktig informasjon om arbeidskrav og eksamen i forbindelse med covid-19

På grunn av situasjonen med Koronaviruset har både veiledere og studenter fått restriksjoner ifht å gjennomføre møter, både møter som inkl. reiser og møter i andre helseforetak/ kommuner. Situasjonen har også for enkelte studenter medført umiddelbar stans i drift av foreldregrupper. For at studentene i minst mulig grad skal bli rammet, er UiT/RKBU Nord i samarbeid med DUÅ i gang med å utarbeide alternative løsninger for at studentene skal komme i mål med arbeidskrav/ eksamen på sikt. Oppdatert informasjon kommer så snart vi har på plass alternative løsninger. Vi ber dere følge med i Canvas i tiden fremover. 

Nytt opptak våren 2021 med studiestart høsten 2021 (med forbehold om endringer)

Videreutdanning i foreldreveiledning gir opplæring som gruppeleder i Førskolealderprogrammet (3 - 6 år) og Skolealderprogrammet (6 - 12 år). Studiet er på masternivå, går over tre semester og gir 30 studiepoeng.

Det er en samling per semester. Samlingene rullerer på å bli gjennomført i enten Trondheim, Tromsø, Bergen eller Oslo. Veiledningene foregår lokalt eller regionalt.

Norsk psykologforening har godkjent DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning som inntil 57 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Spørsmål om videreutdanningen kan rettes til kontakt@deutroligearene.no

Studieplan 2019, videreutdanning i DUÅ foreldreveiledning (3-12 år)

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder