Opplæringen i DUÅ-foreldreveiledning 3-12 år endres fra høsten 2021

Dette gjelder masteremnet i Førskolealderprogrammet (3 - 6 år) og Skolealderprogrammet (6 - 12 år)

Mer informasjon kommer i løpet av noen få dager. Spørsmål om opplæring og opplæringstidspunkt for disse programmene kan rettes til kontakt@deutroligearene.no

Norsk psykologforening har godkjent DUÅ-foreldreveiledning 3-12 år som inntil 57 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder

Viktig informasjon om arbeidskrav og eksamen i forbindelse med covid-19 - høst 2020 og vår 2021

På grunn av situasjonen med Covid-19 kan både veiledere og studenter få restriksjoner på kort sikt i fht gjennomføring av samlinger, møter og reiser til andre helseforetak/ kommuner. Situasjonen har også for enkelte studenter medført umiddelbar stans i drift av foreldregruppene.

For at studentene i minst mulig grad skal bli rammet av restriksjonene, har UiT/RKBU Nord og DUÅs faglige stab utarbeidet alternative løsninger for at studentene i størst mulig grad skal komme i mål med arbeidskrav og eksamen på sikt. Oppdatert informasjon er delt i Canvas. 

Studieplan 2019, videreutdanning i DUÅ foreldreveiledning (3-12 år)