Neste studiestart er januar 2020 med søknadsfrist 15. oktober 2019.

Videreutdanning i foreldreveiledning gir opplæring som gruppeleder i Førskolealderprogrammet (3 - 6 år) og Skolealderprogrammet (6 - 12 år). Studiet er på masternivå, går over tre semester og gir 30 studiepoeng.

Det er en samling per semester. Samlingene rullerer på å bli gjennomført i enten Trondheim, Tromsø eller Bergen. Veiledningene foregår lokalt eller regionalt.

Norsk psykologforening har godkjent DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning som inntil 57 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Spørsmål om videreutdanningen kan rettes til kontakt@deutroligearene.no

Studieplan videreutdanning i foreldreveiledning (3 - 12 år)