teacher-program-650

Etter at datainnsamlingen til evaluering av Skole- og barnehageprogrammet nå er avsluttet endres noen av implementeringsrutinene:

Til ledere i organisasjoner som har etablert eller planlegger å gå i gang med i DUÅs skole- og barnehageprogram i sin organisasjon og til gruppeledere og DUÅ veiledere i programmet:
For å lese hele orienteringen, trykk på linken under:

Ny organisering i implementeringen av Skole- og barnehageprogrammet, august 2014

Organisasjoner som allerede er i gang med opplæringer i skoler, SFO og barnehager og nye organisasjoner som skal i gang med opplæringer fra høst 2014, kan nå søke DUÅ om å få dekt utgiftene til ett gruppesett med bøker i forbindelse med oppstart av neste opplæringsgruppe. Boksettet er ment som gjenbruk fra en kursrekke til neste. Organisasjoner som planlegger å kjøre to eller flere opplæringsgrupper parallelt, kan søke om få dekt to gruppesett med bøker.

Søknad om å få dekt utgifter til gruppesett med bøker sendes pr e-post til: marita.jensen@uit.no eller telefon 77645868.

For nærmere spørsmål; ta kontakt med Marita Jensen, førstekonsulent drift og implementering DUÅs skole- og barnehageprogram, e-post: marita.jensen@uit.no eller telefon 77645868, eventuelt ta kontakt med Oddbjørn Løndal, administrativ leder for DUÅ-Norge, e-post: oddbjorn.londal@uit.no eller telefon 77645863.