De Utrolige Årene (DUÅ)

Registrer deg for dette nettstedet

password strength indicator
Utdanning- og stillingsbetegnelse


Skriv inn hvilke aldersgruppe barn DUÅ-programmet/-programmene du skal benytte retter seg mot. (flere grupper kan være relevant).


Hvilke(t) DUÅ-program skal du jobbe med, - eller jobber du med?


Vår 2015: Hvor mange DUÅ-grupper har du ledet til nå? Du skal krysse av både for antall og eventuell "aktivit gruppe nå".


        


        


        


        


        


        


        


        20. Har du gjennomført opplæring eller er du i opplæring som DUÅ-veileder, mentor eller trainer? (Flere valg kan være relevant)


Er du sertifisert DUÅ-veileder, mentor eller trainer? (Mulig med flere valg)


Registreringsbekreftelse vil bli sendt til deg via e-post.


← Tilbake til De Utrolige Årene (DUÅ)