Vi inviterer til to mulige dager med veiledning i DUÅs Dinosaurskoleprogram høsten 2024:

Tidspunktene er:
Torsdag 7. eller fredag 8. november kl. 09.00 – 15.00 (velg en av datoene) , med mentor i opplæring Morten Haaland (mhaa@norceresearch.no)
Meld deg på HER (du kan også melde deg av her) for hvilken dag du ønsker å delta på, og informer alle aktuelle i din barnehage slik at vi får med alle som ønsker å delta.  
      

Sted: RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114. 

Dersom det blir vanskelig å tømme barnehagen, er det mulig å melde seg på til forskjellige dager, men da med ulik problemstilling. Der personalgruppen trenger å diskutere en spesiell problemstilling sammen, er det viktig at gruppen stiller samlet.

Vi håper at så mange som mulig kan delta, og for de av dere som ikke har gruppe akkurat nå er det likevel viktig at dere deltar på veiledning, slik at dere kan opprettholde kompetansen.  

Fint om dere kan melde inn aktuell problemstilling minimum 1 uke før veiledning til: morten.haaland@norceresearch.no
Veiledningen blir best når dere har med video-opptak.