Vi inviterer til mentorveiledning i DUÅs Foreldreveiledningsprogram 3 – 12 år. Dere som har grupper i Universalprogrammet og Autismeprogrammet er også  hjertelig velkommen til å delta.

Tidspunkt:
Fredag 27. september kl. 09.00 – 15.00, med mentor Bjørn Brunborg (bjbr@norceresearch.no)
Meld deg på HER (Du kan også melde deg av her)

Sted:
RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114, Bybanestopp Nygård.

Fint om dere kan melde inn aktuell problemstilling til den mentoren som skal ha veiledningen, minimum 1 uke før veiledning,
Veiledningen blir også best når dere tar med video-opptak.

Vi håper at så mange som mulig kan delta, og for de av dere som ikke har gruppe akkurat nå er det likevel viktig at dere deltar på veiledning, slik at dere kan opprettholde kompetansen.