Slideshow shadow

Materiell til DUÅ-gruppene

Nettvennlig DUÅ-brosjyre

Nettvennlig DUÅ-brosjyre

For bestilling av DUÅ -brosjyre, -plakat, -blokker og penner, send e-post til kontakt@deutroligearene.no  Samme e-post benyttes for bestilling av materiell til Dinosaurskolen (Willy-bøker, hjemmeaktivitetshefter og jakkemerker).

Brosjyre_DUÅ_2016_til_printing

Bøker som benyttes i tilknytning til DUÅs programserie

Carolyn Webster-Strattons bok De utrolige årene - en forelderveileder har ISBN: 82-05-28049-5 og er tilgjengelig på norsk (også som lydbok), engelsk, svensk, dansk, nederlandsk, spansk, vietnamesisk, kambodsjansk, kinesisk og russisk (kan bestilles hos malyshkina@piter.com).

Boken brukes i tilknytning til opplæring av gruppeledere for DUÅs foreldreveiledning 3-6 år og DUÅ-foreldreveiledning 6-12 år.  Enheter som har skrevet implementeringsavtale med DUÅ-sentralt, RKBU Nord, UiT, får gruppesett til den første gruppen de gjennomfører. Bøkene kan ellers kjøpes/bestilles i nærmeste bokhandel.

Følgende bøker brukes i DUÅs foreldrekurs og hvert foreldrepar får eller får låne et eksemplar ved deltakelse.

Carolyn Webster-Strattons bok Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn har ISBN: 82-05-32982-6 og finnes på norsk, svensk, engelsk, thai og japansk. Boken brukes i tilknytning til opplæring av ansatte i barnehage, skole og SFO.  Ansatte i barnehage, skole og SFO/AKS som har skrevet implementeringsavtale med DUÅ-sentralt, RKBU Nord, UiT, får låne et klassesett/ gruppesett av sin kurstilbyder ved opplæring i programmet. Bøkene kan også kjøpes/bestilles i nærmeste bokhandel.

Carolyn Webster-Strattons bok Utrolige småbarn har ISBN: 97-88-20543033-4 og finnes på norsk, dansk og engelsk. Boken brukes i tilknytning til opplæring av gruppeledere for småbarnsprogrammet (1 - 3 år) og deltakende foreldre, samt supplerende litteratur for DUÅs foreldreprogram 3-6 år.  Enheter som har skrevet implementeringsavtale med DUÅ-sentralt, RKBU Nord, UiT, får gruppesett til den første gruppen de gjennomfører. Bøkene kan ellers kjøpes/bestilles i nærmeste bokhandel.

Carolyn Webster-Strattons bok Utrolige spedbarn ble tilgjengelig på norsk i 2014. Boken brukes i tilknytning til opplæring av gruppeledere for DUÅs babyprogram (0 - 1 år) og deltakende foreldre. Enheter som har skrevet implementeringsavtale med DUÅ-sentralt, RKBU Nord, UiT, får gruppesett til den første gruppen de gjennomfører. Boka kan kjøpes/bestilles i nærmeste bokhandel.

Alle organisasjoner som skriver implementeringsavtale med DUÅ-sentralt, RKBU Nord, UiT og etablerer De Utrolige Årene, mottar en oppstartspakke (se beskrivelse nedenfor). For mer informasjon om matriell; se http://www.incredibleyears.com/.

Oppstartpakke for foreldreprogrammene:

Bokomslag_De utrolige årene

Lærebok som benyttes i foreldreprogrammene

Nye organisasjoner som skriver implementeringsavtale med DUÅ-sentralt, RKBU Nord, UiT og som tilbyr De Utrolige Årenes foreldrekurs, får tilgang til følgende materiell.

 • Håndbok for gruppeledere (manual)
 • DVD- vignetter, samt
 • A3-plakat av "Foreldrepyramide"
 • Læreboka De utrolige årene, - en foreldreveileder, ISBN: 82-05-28049-5 til gruppeledere og foreldrene i den første foreldregruppa.

DUÅs implementeringskontor står for bestilling av oppstartspakk til dere av i forkant av at dere skal starte den første gruppen. Kontakt DUÅ-kontoret i god tid før oppstart for bestilling. Oppgi leveringsadresse, postadresse, kontaktperson, tlf.nr og E-postadresse. Organisasjonen har bruksrett til materialet så lenge det spesifikke programmet tilbys ved organisasjonen.

Kontakt DUÅ-kontoret også for å avtale anskaffelse av bøker og lydbøker. Fra gruppe nr to bestille og dekke organisasjonen bøker til foreldrene selv.

Brosjyrer og plakater bestilles hos av DUÅ-kontoret og er gratis: kontakt@deutroligearene.no

Oppstartspakke ved Skole- og barnehageprogrammet:

 • Håndbok for gruppeledere (manual)

  teacher-program-650

  Materiell til Skole- og barnehageprogrammet. The Incredible Years®

 • Vidosett med 7 DVDer (7 timer)
 • A3-plakat med "Avslapningstermometer"
 • A3-plakat med "Læringspyramiden"
 • Læreboka Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn (ISBN 978-82-05-32982-9) lånes ut av kurstilbyder (PPT, kompetansesenter, etc.). Den kan også kjøpes i ordinær bokhandel.

Oppstartpakke Dinosaurskole i smågruppe eller Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage:

 • Håndbøker for gruppeledere (manual)
 • DVD-sett m/ 3 DVD-plater

  _MG_9320_liten

  Dukker til Dinosaurskolen; Willy og Mari. Rigadoon Puppets

 • Ett sett hånddukker (Dina Dinosaur, Willy, Mari, Lille Skilpadde og Baby-Dina, Oskar Struts)
 • Ett gruppe-/klassesett med Willy-bøker (á 4 bøker) tilsvarende 60 % av antall barn i gruppen det første året
 • Aktivitetshefter (á 7 hefter) til alle barna ved første gruppe etter oppstart
 • Jakkemerker (á 7 stk) til alle barna ved første gruppe etter oppstart
 • Et sett (á 6 ruller) med tilhørende klistermerker
 • Koffert med Dina Dinosaurs sentrale laminerte bildekort, 45 stk
 • "Willys lykkehjul om følelser" (spill) x 2, A3
 • Laminert "Avslapningstermometer", A3
 • Bok: Carolyns Webster-Strattons De utrolige årene - en foreldreveileder
 • 1 lydbok av Carolyn Webster-Strattons "De utrolige årene - en foreldreveileder"
Aktivitetshefter for barn i programmene Dinosaurskole i smågruppe og Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage
brosjyre1Aktivitetshefter på norsk (sett á 7 ulike hefter/ett sett per barn) kan bestilles av organisasjoner har skrevet implementeringsavtale med DUÅ-sentralt, RKBU Nord, UiT og som tilbyr ett eller flere av DUÅs Dinosaurskoleprogrammer. Ved organisasjonens første gruppeforløp dekkes heftene i sin helhet. Deretter dekker hver enkelt organisasjon forbruk av heftene selv. Et sett á 7 ulike hefter koster kr. 70,- (10 kr per stk). Bestilling via E-post til kontakt@deutroligearene.no

 

Jakkemerker/ buttons for barn i Dinosaurskoleprogrammene
buttonsJakkemerker/ buttons (á 7 ulike typer) kan bestilles av organisasjoner som tilbyr DUÅs Dinosaurskoleprogrammer. Disse benyttes sammen med de syv hjemmelekseheftene. Jakkemerkene/ buttons til organisasjonens første gruppeforløp er gratis! Deretter dekker hver enkelt organisasjon selv jakkemerkene. Et sett á 7 ulike jakkemerker koster kr. 35,- (5 kr per stk). Bestilling via E-post til kontakt@deutroligearene.no

 

Willy-bøker for barn i Dinosaurskoleprogrammene eller for bruk i de andre DUÅ-programmene
DSC_0087Willy-bøker på norsk (ett sett á 4 ulike bøker) kan bestilles av organisasjoner som tilbyr DUÅs Dinosaurskoleprogrammer. Bøkene har stive permer og er egnet for gjenbruk. For Dinosaurskole i smågruppe dekkes et helt sett ved første gruppeforløp fullt ut. For Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage dekkes klassesett ut fra en fordelingsnøkkel på 60 % ved første gruppeforløp. Deretter dekker hver enkelt organisasjon eventuelt flere bøkene selv. Et sett av de 4 ulike Willy-bøkene koster kr. 100,- i Norge (25 kr per stk). Bestilling via E-post til kontakt@deutroligearene.no . De kan også bestilles på http://www.incredibleyears.com/ og klikk på Purchase i toppmenyen.

 

DUÅ-brosjyrer 2016
forsidefolder

Tredelt to-sidig brosjyre angående Skole- og barnehgeprogrammet.

Årsmelding 2015

Brosjyre_DUÅ_2016_til_printing

De Utrolige Årenes brosjyrer kan bestilles gratis i informasjonsøyemed av organisasjoner som tilbyr eller planlegger å tilby ett eller flere av De Utrolige Årenes programmer. Brosjyrene retter seg i hovedsak mot fagfolk/ organisasjoner som er i kontakt med foreldre til barn mellom 0 -12 år.

Brosjyrene er gratis og kan fåes tilsendt ved henvendelse via E-post til kontakt@deutroligearene.no

DUAAgenerell3-ny.pdf. 5.2.2013_Part1

Tredelt to-sidig brosjyre for alle DUÅ-programmene.

 

 

DUÅ-informasjonsplakat

Plakaten kan bestilles gratis i informasjonsøyemed av organisasjoner som tilbyr DUÅ-programmer. Bestilling via E-post til kontakt@deutroligearene.no